En dag på förskolan

7.00: Förskolan öppnar.
9.00: Samling i två grupper.
• Ekorrarna och Igelkottarna.
• Grävlingar och Kaninerna.
9.15 delas barnen i sina respektive grupper.
• Montessoripass.
10.00: Fruktstund under montessoripass.
11:10-: Lunch.
12.00-13.30: Sagostund. Högläsning aktiviteter i mindre grupper.
13.30: Kort samling.
14.00-14.30: Mellanmål.
14.30-16.00: Aktiviteter ute eller inne.
16.00-16:30: Fruktstund. 
17.00: Förskolan stänger.