Klagomålshantering

På förskolan Fyrensmontessori AB finns det möjlighet att framföra klagomål på tre sätt. Klagomålen framförs genom:

1. Muntligt framföra synpunkter, klagomål och förslag till personalen eller direkt till rektor.
2. Genom e-post framföra synpunkter, klagomål och förslag till rektor. Rektorn tar emot ditt klagomål. Därefter kontaktar rektorn den berörda pedagogen för att få dess syn på sakfrågan.
Rektorn ansvarar för att uppföljning görs inom 3-4 dagar.
3. Är du nöjd efter steg 2 kontaktar du rektorn som samtalar med berörda pedagoger och ser till att allt är utrett och klart.
4. Om du ej känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du kontakta regionchef för förskolan eller huvudman därefter utbildningsförvaltningen.
5. Om du ändå känner dig inte nöjd kontakta du Lidingö Stad Lärande-och kulturförvaltning.

Rektor Clara Calace
E-post: clara.calace@tivoliforskolor.se
Telefon: 0737-41 65 76

Synpunkter och klagomål ska i första hand framföras till avdelningsansvarig eller rektor. Handlar det om klagomål eller synpunkter på rektor kan man kontakta regionchef för verksamheten.

Regionchef Susanne Eriksson
E-post: susanne.eriksson@tivoliforskolor.se
Telefon: 0707-62 92 86

Lärande- och kulturförvaltningen
Kundcenter: 08-731 30 00
Vardagar 08.30–16.00
Lejonvägen 15
181 82 Lidingö
E-post: larande.kultur@lidingo.se