Klagomålshantering

På förskolan Fyrensmontessori AB framför vårdnadshavare klagomål till huvudman/verksamhetschef som vidare ger återkoppling till vårdnadshavare, förskolan och dess personal.

Huvudman/verksamhetschef Hadeel Abbas, huvudman@tivoliforskolor.se

Kap 4, 8 § i skollagen: Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal. Lag (2022:940).

Om du är fortfarande missnöjd av hantering ditt klagomål kan du alltid kontakta
Lärande- och kulturförvaltningen
Kundcenter
08-731 30 00
Vardagar: 08.30–16.00
Lejonvägen 15
181 82 Lidingö
larande.kultur@lidingo.se

Rutin för synpunkter på förskolan Fyrensmontessori AB.
På förskolan Fyrensmontessori AB finns möjligheten att framföra synpunkt eller förslag
anonymt, muntligt eller via e-mail.

Det finns tre sätt att framföra dessa på:
– Muntligt framföra synpunkter och förslag till personalen eller direkt till rektor.
– Genom e-post framföra synpunkter och förslag till rektor.
– Anonym synpunkten- lägg den svarta låda i förskolans hall.

Synpunkter ska i första hand framföras till avdelningsansvarig eller rektor.

Ni når rektor på clara.calace@tivoliforskolor.se 0737-41 65 76.
E-post: clara.calace@tivoliforskolor.se